Шинээр нэмэгдсэн үгс

зургаан (н)

тооны нэр, тав дээр нэгийг нэмсэн нь; зургаан зургаа гучин зургаа; зургаан махбод шашин (дөрвөнмахбод дээр огторгуйн махбод, сэтгэлийн махбод хоёры...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20326

зуслан

хүмүүсийн зуны цаг буудаллаж намар хүртэл нутаглах газар нутаг; зусланд гарах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20332

зусарч

бялдуучлан явдаг хүн; зусарч хүн зулгаа бардаг,зуудаг нохой соёогоо бардаг зүйр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20329

зурвас

нарийн уртхан юм; зурвас цаас; зурвас газар; зурвас бичиг тэмдэглэл; зурвас даавуу

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20301

зурам

амьтан мэрэгч амьтны төрлийн жижиг амьтан, нүх малтажоршино,өвс ургамлын үр, навч идэж амьдрана; өвлийн цагт ичнэ, ургамалын зүйлд хор хүргэдгээс г...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20293

лий

хүнд хөнгөний хэмжээ, пунг арав хуваасны нэг буюу арван хуу (37,3 миллиграмм)

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20283

илээс

илсэн нь; шаврын илээс сайн болжээ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20250

лийр

ургамал 1. саргай цэцгийн язгуурын жимсний мод, үүгээр эдлэл хэрэгсэл хийнэ 2. мөн модноос ургадаг амтат жимс

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20284

лимбэ

үлээдэг хөгжмийн зэвсэг, дуу нарийн, гулд хэлбэртэй дотроо хөндий; лимбийн дуу; лимбэ үлээх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20286