Шинээр нэмэгдсэн үгс

зургадугаар

дэс тооны зургаад тохиолдсон нь

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20310

зуслан

хүмүүсийн зуны цаг буудаллаж намар хүртэл нутаглах газар нутаг; зусланд гарах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20332

зусардуулах

1.зусардахын үйлдүүлэх хэв; 2. зусардагдах

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20327

зурвас

нарийн уртхан юм; зурвас цаас; зурвас газар; зурвас бичиг тэмдэглэл; зурвас даавуу

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20301

зурам

амьтан мэрэгч амьтны төрлийн жижиг амьтан, нүх малтажоршино,өвс ургамлын үр, навч идэж амьдрана; өвлийн цагт ичнэ, ургамалын зүйлд хор хүргэдгээс г...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20293

лийр

ургамал 1. саргай цэцгийн язгуурын жимсний мод, үүгээр эдлэл хэрэгсэл хийнэ 2. мөн модноос ургадаг амтат жимс

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20284

лим

нийлмэл төмөрлөг, хүрэлтэй ойролцоо

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20285

илээс

илсэн нь; шаврын илээс сайн болжээ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20250

лий

хүнд хөнгөний хэмжээ, пунг арав хуваасны нэг буюу арван хуу (37,3 миллиграмм)

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20283