Шинээр нэмэгдсэн үгс

илүүч

илүү үзэгч харагч этгээд; илүүч хүн, илүүч зантай

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20231

лал

нэгэн зүйл шашны нэр; лалын шашин; лалын мөргөлтөн; лалын сүм

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20197

лайдгар

улбагар, нүсэр байдалтай хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20194

зураадас

шууд зурсан мөр ором

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20181

лад

лад чичүү бүдүүн нэхээстэй, яс чанар муухан нэгэн зүйл чисчүү

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20187

зураас

будгаар будах буюу юм хумаар шүргэж гаргасан мөр ором; зураас гаргах; зураас татах; чаг зураас

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20184

лагс

хүнд чамбай; лагс биетэй хүүхэд

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20171

зунгаг

саятөрсөн нялх амьтны баас; хурганы зунгаг; хүүхдийн зунгаг; 2. хүн амьтны үсний хөлс, тослог; үсний зунгаг; ноосны зунгаг

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20167

лагалдуулах

лагалдахын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20158