Шинээр нэмэгдсэн үгс

илүүрдүүлэх

илүүрдэхийн үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20223

лайдгар

улбагар, нүсэр байдалтай хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20194

зураас

будгаар будах буюу юм хумаар шүргэж гаргасан мөр ором; зураас гаргах; зураас татах; чаг зураас

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20184

лад

лад чичүү бүдүүн нэхээстэй, яс чанар муухан нэгэн зүйл чисчүү

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20187

зураадас

шууд зурсан мөр ором

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20181

лал

нэгэн зүйл шашны нэр; лалын шашин; лалын мөргөлтөн; лалын сүм

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20197

зуншлага

зуныцагт өвс ногоо дэлгэрч, малын сүү шимэлбэгших зэргээр зунышинж байдалтай болсон нь; зуншлага сайтай; зуншлага муутай

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20175

лагхийх

хүнд юмны нүргээнтэй нүсэр унах, буух байдал; лагхийтэл суух; лагхийж унах; шилжсэн гэнэт тулгаран учрах; лагхийн уулзав; лагхийн тулгарав.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20174

лаглагар

бие бүдүүн лахгар

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20163