Шинээр нэмэгдсэн үгс

илүүч

илүү үзэгч харагч этгээд; илүүч хүн, илүүч зантай

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20231

лад

лад чичүү бүдүүн нэхээстэй, яс чанар муухан нэгэн зүйл чисчүү

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20187

зураадас

шууд зурсан мөр ором

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20181

лал

нэгэн зүйл шашны нэр; лалын шашин; лалын мөргөлтөн; лалын сүм

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20197

зураас

будгаар будах буюу юм хумаар шүргэж гаргасан мөр ором; зураас гаргах; зураас татах; чаг зураас

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20184

лайдгар

улбагар, нүсэр байдалтай хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20194

зуншлага

зуныцагт өвс ногоо дэлгэрч, малын сүү шимэлбэгших зэргээр зунышинж байдалтай болсон нь; зуншлага сайтай; зуншлага муутай

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20175

лаглагар

бие бүдүүн лахгар

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20163

лагс

хүнд чамбай; лагс биетэй хүүхэд

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20171