гүүр

гол мөрөн, төмөр зам зэргийг нэвтрэн гарахад зориулан хийсэн барилга; модон гүүрээр гарах; төмөр замын гүүр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/10759

сонгино

иддэг ногоо, зэрлэг таримал хоёр зүйл, төрөл зүйл олон; сонгинотой хуурга; сонгинын толгой; зэрлэг сонгино

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/12007

нисгэгч

нисэх онгоцны жолооч.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/8611

хандгай

амьтан бугын нам, хөхөөр өсөх ац туурайтны төрөл, бие том, өргөн хавтгай эвэртэй, сахлаг үстэй, хүрэн бор өнгөтэй гөрөөс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25577

сурчин

сур харвагчид

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/11069

өрөмч

өрөмдөгч.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31011

хонжил

хонжих үйлийн нэр, хожил, хонжвор

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/23688

хотон i

амьтан хун шувуутай адилхан болоод үнсэн өнгөтэй, хушуу өргөн, эрүүндээ хөеөтэй, сүрэглэн явдаг нэгэн зүйл шувуу, загас барьж амьдарна.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/15508

өөрөг

Селфи (selfie) буюу өөрөө өөрийнхөө зургийг авах гэсэн утгатай. өөрийн+хөрөг=өөрөг

Болор толь http://toli.query.mn/w/31985