Шинээр нэмэгдсэн үгс

жон

жон жон хийх; хүний байн байн нөрөн хэлэлцэж авсаар салахгүй байх; чи битгий жон жон гээд бай.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13690

жомболзуулах

жомболзохын үйлдүүдэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13686

жомбогор

цомцгор, шомбогор; жомбогор хушуутай хурга; жомбогор толгойтой.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13681

жомбогонуулах

жомбогонохын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13677

жолооч

жолоо залуурыг барьж явах, жолоодох хүн; нисэх онгоцны жолооч; тракторын жолооч; даргын жолооч.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13671

жолоо

Эдэлгээний морь малын хазаарын зууайд уясан залж удирдах оосор; жолоо цулбуур х о р ш.; морины жолоо удирдан залж чиг олгох юм; жолоо залуур х о ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13652

жодгор

бөс даавуугаар дөрвөлжин босоо хэлбэртэй хийсэн майхан; майхан жодгор хорш.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20064

жовгон

нэгэн зүйл оромж

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20058

жов

нохойг зандрах хөөхөд хэлэх аялга

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20053