Шинээр нэмэгдсэн үгс

жишээ

1.үлгэр, загвар, жишиг; үлгэр жишээ, загвар жишээ хорш; 2. адилтгал; харьцуулсан жишээ; зэрэгцүүлсэн жишээ; 3. баримт; жишээ баримт, баримт жишээ ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20041

жишүүлэх

жишихийн үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20028

жишүүл

ямар нэгэн үйл явдалд хэрэглэгдэх зүйлийг урьдчилан бэлтгэх зэхэх ажлаар томилогдсон хүн; жишүүл элч; шавга гүйлгэн эргүүл манаа хийж байгаа хүн; ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20026

жишүү

ташуу; жишүү талтай дөрвөн өнцөгт; жишүү харах (буруулан харах)

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20014

жиших i

юмыг урьдаас төлөвлөн зэхэж бэлтгэх, байрлуулах; эд хэрэглэхүүнийг төсөвлөн жиших; өртөө буудал жиших

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19978

жишим

жишимгүй байх тоохгүй, мэдрэхгүй, анхаарахгүй, ажиггүй байх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19977

жишиг

ямар нэгэн хэмжигдэхүүнийг заасан зураг; малын өсөлтийг харуулсан жишиг; үлгэр, жишээ, журам; адил, ижил, ойр

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19976

жихүүн

халуун дулаан гэдэгтэй эсэргүүцэлдсэн утга; 1. агаар амьсгалын хүйтэн сэрүүн; жихүүн газар орон; сэрүүн жихүүн цаг улирал; 2. юманд хүйтэн сэрүүни...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19880

жирэмгэр

хүний нүдний байдал ердийнхөөс нарийн зуравгар болоод гадаад булан дээш сөлгөр

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19857