Шинээр нэмэгдсэн үгс

яр i

хүн амьтны арьсанд болон салст бүрхэвчинд хорт хавдар гаргах, нэвчих вээр шүүс цувах, эсвэл нясууран шархлах халдварт өвчний нэр; яр гаргах; тэмбүү...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6523

яншуур

яншаа, яншдаг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6521

яншуулах

яншихын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6520

янших

яншаа хүний дэмий олон үг хэлэх; үглэх янших хорш...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6519

яншвар

яншаа.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6516

яншаа

хүний үг олон, яршигтайгий нь; яншаа эмгэн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6510

янчаан

хуучирсан мөнгөн төгрөг; хягад янчаан; орос янчаан.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6508

жамъян

жамъян мядаг у р г а м а л холтсон цэцгийн язгуурын олон наст ургамал; цэцгийн дэлбэ цоморлогийн хамт шар буюу улбар шар, мөн цагаан байх нь ч бий,...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16137

хөл

амьтны газар гишгэх мөчийн нэр; баруун хөл; урд хөл; хойт хөл; хөлийн ороолт; хиймэл хөл (хөлгүй хүнд хийж тохируулсан хөл); модон хөл (гутлын улан...

Алтантөгс Н. http://toli.query.mn/w/31746