Шинээр нэмэгдсэн үгс

жирэм

эмээлийн олмыг чангалдаг гөрмөл сур; олом жирэм; гурамсан жирэм;

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16048

жирэлзүүлэх

жирэлзэхийн үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16045

жирэгнэх

жиргэр юмны үргэлжлэн хөдлөх байдал; ус жирэгнэн урсах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16044

жирэгнүүлэх

жирэгнэхийн үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16043

жирэг

хөлөгт цах тавьж наадах наадмын нэр, 82 цахыг хоёр хүн адил тоогоор хуваан барьж шатрын хөлөгт тавьж наадах нэг зүйл, тусгай хөлөгт 24 цах тавьж на...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16042

жирэвхийх

юмны маш түргэн үзэгдэн өнгөрөх; цахилгаан жирэвхийв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16040

жирэвгэр

сахал үс мэтийн юмны нарийн, ширүүвтэр; жирэвгэр сахалтай.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16039

жирэв

жирэв жарав хийх. юмны бүрэг бараг үзэгдэх байдал.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16038

жирхийх

Түр зуур жирэлзэх; булчин жирхийх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16034