Шинээр нэмэгдсэн үгс

жирх

амьтан ой модонд оршдог. модонд асах харайхдаа сайн, нуруундаа хар судалтай амьтан, бие нь хулганатай адил, арьсыг нь ашиглана.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16033

жирсхийх

хоромхон зуур биед цахилгаан гүйх мэт мэдрэгдэх; дотор жирсхийгээд л явчихав; 2. жиргэр юмны хоромхон зуур үзэгдэн өнгөрөх; жирсхийн үзэгдэх; тийр...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16032

жиргэр

юмны дүрс байдал жижиг бөгөөд жигдэрсэн жагссан мэт төлөв; жиргэр нарийн бичиг зураг; хол үзэгдэх жиргэр юм; жиргэр оёдол

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7387

жирвэгэр

нарийн бөгөөд жиргэр юм; жирвэгэр сахал; жирвэгэр хөмсөг; жирвэгэр нүд.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7374

жирвэгнэх

Жирэвгэр юмны үргэлжлэн хөдлөх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7370

жирвэгнүүр

зэрэглээний адил болоод цайвгар өнгөтэй хоосон үзэгдэл.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7367

жирвэгнүүлэх

жирвэгнэхийн үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7364

жирвий

сахал мэтийн юмны тэгш, нарийн; жирвий сахалтай

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7358

жир i

энгийн; жир хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7350