Шинээр нэмэгдсэн үгс

ууттан

Хөхтөн амьтдын нэг бүлэг. Нөгөө хоёр нь нэг сүвтэн ба эхэстэн.

Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32070

алс дорнод

Зүүн Ази

Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/32069

хүрээ(биологийн ангилал)

Биологийн ангилалын хиерархи-д ангийн дээр аймгийн доор байрлана

Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/31982

төрөл(биологийн ангилал)

Биологийн ангилалын хиерархи-д зүйлийн дээр овгийн доор байрлана

Википедиа нэвтэрхий толь http://toli.query.mn/w/31978

овог(биологийн ангилал)

Биологийн ангилалын хиерархи-д төрлийн дээр багийн доор байрлана

Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/31979

баг(биологийн ангилал)

Биологийн ангилалын хиерархи-д овгийн дээр ангийн доор байрлана

Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/31980

анги(биологийн ангилал)

Биологийн ангилалын хиерархи-д багийн дээр хүрээн доор байрлана

Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/31981

аймаг (биологийн ангилал)

Биологийн ангилалын хиерархи-д хүрээн дээр домен-ы доор байрлана

Эрдэнэболд http://toli.query.mn/w/31983

биологи

Амьд организм судлал. Амьд организмад явагдах амьд байдлыг илтгэсэн процессууд. Тодорхой бүс нутаг дахь бүх амьдралын хэлбэрүүдийн нийлбэр. Ижил у...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4247