Шинээр нэмэгдсэн үгс

лимбэ

үлээдэг хөгжмийн зэвсэг, дуу нарийн, гулд хэлбэртэй дотроо хөндий; лимбийн дуу; лимбэ үлээх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20286

илчүү

илчүү мод ургамал халуун оронд ургадаг мөнх ногоон мод, холтсоор нь лонх савны бөглөө хийнэ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20239

илэрхийгээр

үзтэл ил юм.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20243

илэрхий

тодорхой, илтэд; илэрхий харагдаж байгаа шалтгаан; өнөөдөр ирэхгүй нь илэрхий; илэрхий хулгай (дээрэм); нүүрэмгий, айж ичихийг мэдэхгүй

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20242

илэг (илгэн)

мал гөрөөсний элдсэн үсгүй арьс; хонины илэг; зээрний илэг; бугын илэг; илгэн дээл; илгэн гутал; илгэн бээлий; хамба илэг (нарийлан боловсруулж элд...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20240

илэрхийлэл

албан үйлдвэрийн газар, байгууллагын нэр буюу үйл ажиллагааг бичиж өлгөх самбар, хаяг; сүм хийдийн илэрхийлэл; хаалга дээрээ илэрхийлэлтэй хашаа; ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20244

илэрхийлүүлэх

илэрхийлэхийн үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20245

илүүч

илүү үзэгч харагч этгээд; илүүч хүн, илүүч зантай

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20231

илүүрдүүлэх

илүүрдэхийн үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20223