Шинээр нэмэгдсэн үгс

зуугаад

зуу орчим; 2. тус бүр зуу

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20351

зуувандуулах

зуувандахын үйлдүүлэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20342

зууга

услах шуудуу

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20350

зуу (н)

1.тоонынэр, эр дээр арвыг нэмсэн нь; арван арав зуу; зуу хоногийн аялал; зуун тэмээ; зуун төгрөг; зуун хувь; 2. цаг үе,нэг зуун жил; хорьдугаар зуу...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20340

зуувандуу

арай зууван, баахан зууван

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20341

зусарч

бялдуучлан явдаг хүн; зусарч хүн зулгаа бардаг,зуудаг нохой соёогоо бардаг зүйр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20329

зургаан (н)

тооны нэр, тав дээр нэгийг нэмсэн нь; зургаан зургаа гучин зургаа; зургаан махбод шашин (дөрвөнмахбод дээр огторгуйн махбод, сэтгэлийн махбод хоёры...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20326

зусардуулах

1.зусардахын үйлдүүлэх хэв; 2. зусардагдах

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20327

зуслан

хүмүүсийн зуны цаг буудаллаж намар хүртэл нутаглах газар нутаг; зусланд гарах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20332