Шинээр нэмэгдсэн үгс

зуугаад

зуу орчим; 2. тус бүр зуу

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20351

зуувандуу

арай зууван, баахан зууван

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20341

зуувгардуулах

зуувгардахын үйлдүүлэх хэв

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20348

зууга

услах шуудуу

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20350

зуувгар

зууван хэлбэртэй; зууван шаазан; зуувгар хэлбэртэй сав

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20345

зуслан

хүмүүсийн зуны цаг буудаллаж намар хүртэл нутаглах газар нутаг; зусланд гарах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20332

зургадугаар

дэс тооны зургаад тохиолдсон нь

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20310

зусардуулах

1.зусардахын үйлдүүлэх хэв; 2. зусардагдах

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20327

зусарч

бялдуучлан явдаг хүн; зусарч хүн зулгаа бардаг,зуудаг нохой соёогоо бардаг зүйр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20329