Шинээр нэмэгдсэн үгс

зүйдэл

зүйсэн нь; дээлийн зүйдэл; малгайн зүүдэл; зүйдэлтэй ширээ

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20411

зүдрэл

зүдэл, ядрал, зүдэрсэн нь; зүдрэл үзсэн хүн

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20387

зүдрээх

зүдрэхэд хүрүүлэх; зовоох зүдрээх хорш.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20393

зүдэнгэ

бие дэмий л алжаангуутай, яданги, дорой

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20403

зүдрээ

зүдрэх үйлийн нэр, зүдрэх; зүдрээ нь гараагүй байна.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20392

зүдэр

бузар, муухай; зүдэр ус ууж болохгүй

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20405

зүдүүр

зүдэл зовол

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20396

зүдэргээ

ядаргаа; биенд зүдэргээтэй ажил

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20407

зүдрүү

ядруу, дорой, зүдүү

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20385