Шинээр нэмэгдсэн үгс

зүй

альваа юмны тогтоол жам ёс ба түүнд тавтайяа нийлэлцэх; зүй тогтоол; зүй зарчим; зүй ёс; зүй зохис; зүй бус ажил; 2. ямар нэгэн сургаал, онол; хэл...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20409

зүдрэл

зүдэл, ядрал, зүдэрсэн нь; зүдрэл үзсэн хүн

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20387

зүдрээх

зүдрэхэд хүрүүлэх; зовоох зүдрээх хорш.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20393

зүдрүү

ядруу, дорой, зүдүү

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20385

зүдүү

эд юм дутагдаж бие зовох; ядуу зүдүү хорш.; 2. өвчин эмгэг зэрэгт нэрвэгдэж бие доройтсон нь

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20394

зүдэргээ

ядаргаа; биенд зүдэргээтэй ажил

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20407

зүдүүр

зүдэл зовол

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20396

зүдэр

бузар, муухай; зүдэр ус ууж болохгүй

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20405

зүдрээ

зүдрэх үйлийн нэр, зүдрэх; зүдрээ нь гараагүй байна.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20392