Шинээр нэмэгдсэн үгс

зоолгуулах

зоолгохын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20101

зооглуулах

зооглохын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20097

зоологи

амьтны судлал

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20104

зоолдуулах

зоолдохын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20103

зоодой

зодой, нэгэн зүйл загас.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20099

зоорилуулах

зоорилохын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20114

зоог

эрхэмлэн хүндэтгэвэл зохих хүний идээ ундаа; зоог барих; зоогийн газар (хөнгөн зууш, ундаа зарах газар); 2. зугаа; зоог зугаа хорш.;

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20087

жовгон

нэгэн зүйл оромж

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20058

жов

нохойг зандрах хөөхөд хэлэх аялга

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20053