илэрхийлэл

  1. албан үйлдвэрийн газар, байгууллагын нэр буюу үйл ажиллагааг бичиж өлгөх самбар, хаяг; сүм хийдийн илэрхийлэл; хаалга дээрээ илэрхийлэлтэй хашаа;
  2. илэрхийлэлт
    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • Дэлгэрмаа.Э: 2009-09-05 06:37:38

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх