ургамал

боролзой

у р г а м а л говь, говь-талын бүсэнд ургадаг нэг зүйл ургамал.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3727

ботуул

у р г а м а л ойт хээр, хээрийн бүс, мөн хангайд ургадаг нэг зүйл үет ургамал, бут бутаар ургана.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6332

бриянгуу

хөх цэцэгтэй, бутлан ургана; төрөл зүйл 40 орчим, чимэглэлийн зүйлд хэрэглэхийн тулд тарина; мөн эфирийн тосыг гарган авах нь бий, эмнэлэгт хэрэглэ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/859

буйлс

у р г а м а л хальс хүрэн, үр нь зууван бөөрөнхий, говь хангай нутгийн уулархаг, чулуутай газар ургадаг нэг зүйл бутархаг ургамал; буйлсны сүү.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6026

бунъаа

у р г а м а л гоёл чимэглэлд хэрэглэхээр тарьж ургуулдаг олон наст цэцэгт ургамлын нэг зүйл.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5309

бурамлаг

у р г а м а л хэлбэр жүржийн адил, гуа мэт нэг зүйл жимс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5315

бургана

у р г а м а л нэгэн зүйлийн харгана, бяцхан, цэцэг шар.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5323

буриагуул

у р г а м а л ургаж байгаа үедээ мөчир нь усархаг, навч нь гонзгойвтор, нэг зүйл бутархаг ургамал, зарим газар далан хальс, шүүр, уриагуур ч гэж нэ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6628

бүднүүр

у р г а м а л говь хонхор хоолой төхөм хөндий газар ургана; өндөр нь 20 см. орчим, цагаалжийн байдалтай бөгөөд бяцхан навчтай, иш үзүүртээ дэрсний ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6828