ургамал

башиг

у р г а м а л өвсөн иштэй цэцэгт таван зүйл өнгө бий, хэлтэс дан ч бий, хэд хэдэн давхар ч бас бий.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4697

башир ii

башир цэцэг халуун үнэр амттай цэцэгтэй өвсөрхүү ургамал.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4708

баярт

баяр бүхий; баярт мэдээ авлаа; баярт мод у р г а м а л (навч царсны адил болоод уртхан, дотор этгээд улбар шар, ноолуур мэт үстэй, үр бяцхан, мо...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4751

бивлин

у р г а м а л халуун чанарын ургамлын нэг зүйл үр, хэлбэр гонзгойлст урт, амт халуун бөгөөд эхүүн, эмнэлэг хоол хүнсний зүйлд хэрэглэдэг; за бив...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5715

бидүү

бүдүү мод у р г а м а л навч дөжир, навчин дээр нь юм зурж болно.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5738

бидэрлэг

бидэрлэг мод у р г а м а л Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Хай Нан аралд ургадаг; судал нь барсын адил бидэртэй нэг зүйл мод.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6011

борог i

борог өвс хуучин хагд өвс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3630

боролж

у р г а м а л намаг, голын эрэг газар ургадаг нэг зүйл хуш мод; монгол орны Хэнтий, хангайн нуруунд ургана.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3721

боролзгоно

у р г а м а л хатангир газрын голын захаар ургана; иш нарийн, салаа үлэмж, ноорсон дурстай, шар цэцэгтэй, зарим газар ороогуур ороолгуу ч гэнэ; тог...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3726