ургамал

бадраа

у р г а м а л уул хаданд ургана; навч хээ, цэцэг цагаан, намар цэцэглэдэг хэгэн зүйл цэцэг

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3898

бадрангуй

бадран дэлгэрч, хөгжиж дээшилж яваа; бадрангуй хөгжил; бадрангуй зориг; бадрангуй цэцэг у р г а м а л (тэргүүлэгч цэцэгтэй адил бөгөөд өнгө шар,...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3909

бажууна

у р г а м а л гишүүнэ, гишүүний үндэс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3934

бамбай iii

у р г а м а л ягаавтар цэцэгтэй, нугын өвсөрхөг ногоо; үнэр сайхан, үндсээр нь эмийн ханд хийнэ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4332

бармай

у р г а м а л мод, өндөргүй боловч маш бүдүүн, навч гилгэр, жимс дүн гуагийн адил том, хальсанд үү, бүлхэн сондуу бий.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5434

барур

у р г а м а л ус шороо тохирсон дулаан газар ургадаг мод; үр нь мөхлөг, амт эхүүн, дотроо хар хальстай тослог идээтэй эмэнд хэрэглэнэ; барурын ц...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5452

басар

басар цэцэг у р г а м а л олон настай ихэнхдээ хээр талд ургадаг, цэцэг ягаавтар, навч нарийн, өндөр нь 15-40 см. бий.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5668

бацас

у р г а м а л хайлс модны адил дүрстэй нэгэн зүйл мод.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4666

башгана

у р г а м а л ойн аглаг болон нугад ургадаг нэг наст, цэцэгт ургамал, төрөл зүйл 100 шахам байдаг боловч нэг зүйл нь манайд ургадаг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4696