ургамал

агдаргана

у р г а м а л сонгинын төрлийн олон наст том цэцэгтэй ургамал, дотроо төрөл зүйл олон.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/317

агь i

у р г а м а л баг цэцэгтний төрлийн өвс, цагаан саарал өнгөтэй, анхилуун хурцлаг үнэртэй, урт наст ургамал, малд тэжээлтэй; агь нүүдлэх (агийн сая ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1059

адамбал

у р г а м а л шар цэцэгтэй, зарим нь зургаа долоон талт цөмөөтэй, идэхэд анхандаа гашуун, сүүлдээ амттайхан, лис жимстэй адилавтар жимс

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1076

айргана

у р г а м а л улаан ягаавтар буурцаг мэт толгойтой, нарийн иштэй, гонзгор дугариг навчтай, исгэлэнхэн амттай, нэгэн зүйл ургамал, хүн иддэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/776

айсмалий

у р г а м а л өндөр гуалиг бөгөөд өргөслөг, улаан цэцэгтэй нэг зүйл модны нэр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/782

алаг

хоёроос доошгүй өнгө холилдсон нь; хар алаг (хар цагаан холилдсон өнгөтэй; алаг морь; хээр алаг морь; жигд биш, тэгш биш, янз янз; аяганы алгаас ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31402

алгалаг

алгалаг жимс у р г а м а л хос алд илүү өндөр модонд ургадаг алга шиг том жимс, амт сайхан.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/623

алзул

алзул цэцэг у р г а м а л сараанын нам, үзэсгэлэн цэцэгтэй, үндсэндээ төмстэй буй.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1472

алим

ургамал шар буюу улаавтархан өнгөтэй, хүчтэйвтэр, амттайхан бөөрөнхий жимс; алимын мөхлөг (алимын дотор байх тарианы мөхлөг шиг болоод зажлахад шар...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1605