чин iii ᠴᠢᠩ ᠂ ᠴᠢᠨ

огт хуурмаггүй туйлын үнэн; чин үнэн; чин шудрага; чин зүрх; чин санаа; 2. татгалзаагүй; чин зориг; чин бат байна; 3. өөр зан санаагүй; чин гэж хүснэ; чин гэж батална; чин ван х у у ч и р с а н /урьдын цагт эзэн хааны тэргүүн зэрэг хэргэм

зүрх ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ

орох** (айдаг болчихсон, ямар нэгэн юмнаас жийрхэн зүрхших); дотно, хайр; гол зүрх; амин зүрх (хамгийн хайртай); үнэн зүрхнээс, зүрхний угаас, гол зүрхнээс, чин зүрхнээс (үнэн санаанаас, чин сэтгэлээс, үнэн голоосоо); зүрхний амраг (хайртай амраг); зүрхний нөхөр (хамгийн дотно итгэлтэй н...

үнэн ᠦᠨᠡᠨ

объектив үнэн** (байгалийн хуулиудын тухай туршлага практикаар нотлогдсон шинжлэх ухааны үндэслэл); туйлын үнэн (харьцангуй үнэнүүдийн хөгжилд тэдгээрийн нийлбэрээс бүрэлддэг бөгөөд юмыг гүйцэд лавтай мэдсэн мэдлэгийн үр дүнд гарах үнэн); харьцангуй үнэн (шинжлэх ухааны байнгын хөгжлийн явцад туй...

үнэнхүү ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ

үнэн, лав үнэн, чин үнэн; *үнэнхүү санаанаасаа туслах гэсэн юм

халуун ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ

юмны халуу оргих мэт аагт амт/; халуун өвс ургамал /энхэл тунхал газар хэсэг хэсгээр ургадаг, өнгө шар, амт гашуувтар нэг зүйл өвс/; 3. шилжсэн чин, үнэн, голын, дотно, найз; халуун зүрхний угаас /чин зүрхний угаас/; халуун нөхөр /дотно итгэлт нөхөр/; халуун амь /жинхэнэ гэр бүлийн дотор, өөрсөд ...
физикамтбайдал

сэтгэл ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ

сэтгэл); буруу сэтгэл (хү­ний ёс зүйд нийцэхгүй санаа бодлоготой); хорт сэтгэл (хорт санаа); зөв сэтгэл (хүний ёс зүйд нийцэж зохицсон санаа бодлоготой); үнэн сэтгэл, чин сэтгэл (хоёргүй сэтгэл); халуун сэтгэл (дотно сэтгэл); сэтгэл хангалуун (сэтгэл түвшин тавиун...