Шинээр нэмэгдсэн үгс

ивээс

юмны дор ивэх юм; авдарны ивээс; орны ивээс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19553

хавчигдалгүй

хавчигдах, боогдох юмгүй, чөлөөтэй тайван, амгалан.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19536

ивээл

ач тус, тэтгэмж хамгаалал; таны ивээлээр бид сайн явж ирэв; ээлт морь, ивээлт эзэн шүлэг; харш биш, нийлэмжтэй зохимжтой байдал; ивээл сайтай; ивэ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19549

үхширэх

яг, гүнээ үйлдэх; үхширтэл унтах; яг, ягштал, салж хагацаж чадахгүй; үхширтлээ үнэмлэх; үхширтлээ үнэмших, үхширтлээ баримтлах; үхширэх өвчин ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19445

үүхэрдүү

яаруу, бачимдуу, тэвдүү, сандруу зантай: үүхэрдүү хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19411

үүтэх

үү гарах; гар үүтэх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19409

үх

дотуураа муу санаалан бодох харгис хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19424

үүчих

байн байн үүрүүлэх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19423

үүсгэл

үүсгэх үйлийн нэр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19401