Шинээр нэмэгдсэн үгс

хавчиг

хавчгар, хоёр этгээдээс шахагдсан мэт дүрстэй; хавчиг толгойтой бөөрөнхий биш хавчиг; хавчиг үүрэг хуучирсан /урьдын бадарчны хэрэн явахдаа үү...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19534

хавчигадах

хавчихын үйлдэгдэх хэв; шилжсэн боогдох, гачигдах, хяхагдах; ганцаардах, хамгаалах этгээдгүй ганцдах; би тун их хавчигдаж байв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19540

игдүүлэх

игдэхийн үйлдүүлэх хэв, утас ээрүүлэх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19557

үхширэх

яг, гүнээ үйлдэх; үхширтэл унтах; яг, ягштал, салж хагацаж чадахгүй; үхширтлээ үнэмлэх; үхширтлээ үнэмших, үхширтлээ баримтлах; үхширэх өвчин ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19445

үүчих

байн байн үүрүүлэх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19423

үүтэх

үү гарах; гар үүтэх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19409

үүхэрдүү

яаруу, бачимдуу, тэвдүү, сандруу зантай: үүхэрдүү хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19411

үх

дотуураа муу санаалан бодох харгис хүн.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19424

үүсгэл

үүсгэх үйлийн нэр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19401