хавчиг

  1. хавчгар, хоёр этгээдээс шахагдсан мэт дүрстэй; хавчиг толгойтой бөөрөнхий биш хавчиг;

хавчиг үүрэг

хуучирсан /урьдын бадарчны хэрэн явахдаа үүрч байсан, бургасаар хийсэн үүрэг/. 2. өргөн, уудам, дэлгэр биш, давчуу, явцуу; уулын хавчиг ам; хавчиг өрөө тасалгаа; 3. дүгрэг биш, зууван хэлбэртэй модон торх сав; хавчигтай ус; 4. хавчаар; 5. шилжсэн малын нас биеийн гүйцэд биш, гүйцэж чадаагүй, дутуу;

хавчиг соёолон

их насанд хүрч чадаагүй, соёолонгийн дээдэх нас. 6.шилжсэн хаваршиж төрсөн ишиг, хурга: хавчрай ч гэдэг.

    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • Буянаа: 2009-09-04 06:57:34

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх