үхширэх

  1. яг, гүнээ үйлдэх; үхширтэл унтах;
  2. яг, ягштал, салж хагацаж чадахгүй; үхширтлээ үнэмлэх; үхширтлээ үнэмших, үхширтлээ баримтлах;

үхширэх өвчин

удаан хугацаагаар унтах өвчин, амьсгалах, судасны ажиллагаа бараг мэдэгдэхгүй болно. 3. юмны гутаж чанараа алдах; үхширсэн идээ: үхширсэн эд; 4. найдлага алдах, цөхрөх;

үхширч эчих

хүсэл бүтэлгүй цөхрөх.

    • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
    • Буянаа: 2009-09-04 06:13:51

    Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх