Сонирхолтой үгс

толь ii

хуучирсан байлдаанд бие хамгаалахын тулд цээжин тус ар өвөртөө зүүж халхавч бамбай болгон хэрэглэж байсан төмөрлөг зүйл.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/12487

том ii

гөрөөс явсан жим зам; бугын том аргаль угалзын том.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/12498

шувтрах ii

юмны дотоодод байгаа зүйлийг гараар хавчин шахаж гадагш гаргах; гэдэс шувтрах; хөх шувтрах

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/9286

шувтрах i

үйл ажил дуусах, барах, төгсгөл болох; ажил шувтрах; өр төлбөр шувтрах; хооллож шувтрах; юмны гадуур өмсгөсөн зүйл сугарах тайлагдах; өмд шувтрах;...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/9306

идээ

Цагаан идээ (Малын сүү шимээр боловсруулсан идээний зүйл) 2.Монгол айл,зочин хүнийг ирэхэд тавьж өгч амсуулах зүйл,Тавагтай идээнээс амсах,Цай идээ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/8907

өргөх

юмыг өндөр болгох; туг өргөх (туг дээш өргөн хийсгэх); тангараг өргөх (тангараг өргөхийн хүндэтгэл; цэргийн тангараг өргөх); толгойгоо өргөх (а. т...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7056

цахилах ii

амьтны ижил сүргээс цойлон гарч түргэн явах; хонь цахилах; гөрөөс цахилах

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5158

цах i

түшиг тулгуур болгож тулах ацтай мод; айргийн цах

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5152

цах ii

сая төрсөн хүүхэд; улаан цах

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5153