Сонирхолтой үгс

шор i

илдээс шудрага, хоёр этгээдэд иртэй том хутга мэт зэвсэг

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/19810

наалт ii

малын дэлүү.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/18915

шордох ii

тэмээ тэргээр аялан явахад ачааг тэргүүлэн хөтөлж зам удирдан явах

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/18724

сөл ii

ургамал балчиг газарт бут бутаар ургадаг, олнын адил иштэй, мөнх харганын навчтай адил болоод нарийн, нимгэн навчтай нэгэн зүйл ногоо. ургамал хад...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/14591

хошоо

солонголон хийсэн нарийн тууз

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13702

хошин ii

хошин мөөг ургамал модны үндэс, тайрдсанд ургадаг мөөг, төрөл зүйл хэд хэд, заримыг идэж болно.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13450

тагнуул

тусгай зорилгоор ямар нэгэн юмыг нууц аргаар мэдэх, мэдээлэх явдал, 2. цэргийн ба улсын нууцыг олж мэдэн өөр улсад уламжлан мэдүүлэх гэмт явдал, т...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13439

тарвага, тарваган

амьтан өвөл ичдэг, нэг зүйл мэрэгч амьтан, тарвага агнах, тарваганы арьс, тарваган тахал (хүн ба мэрэгчинд тохиолдох цочмог халдварт тахал өвчин, т...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13251

хохьдол

хохирол, алдагдал

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13269