мал

хурга

төрөөд нэг жил болоогүй, хонины төл; хундан цагаан хурга; хурга хариулах; хурганы арьс; хурганы уут (билчээрт төрсөн хургыг агуулах сав); 2. хурга...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25091