мал

ботго

тэмээний нэг настай төл, ботготой ингэ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6327

дудрай

нялх хурга, ишиг; дудрай хурга ядуу дорой, тэнхэл муутай; дудрай амьтан

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13497

ишиг

ямааны нэг жил болоогүй төл; ишиг эврээ ургахаар эхийгээ мөргөх хууч.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/22242

сайвар

адууны жороотой адил боловч бага алгуурхан явах явдал; сайвар морь.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/23544

тугал

үнээ, заан, хандгай зэрэг адгуусны төл; туян цагаан таягаа тулж, тугал олон одон сүргээ туув (шүлэг); тугалын зэл; тугалын хашаа; тугалын арьс; туг...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/28731

унага (н)

адуу, хулан, тахь зэргийн амьтны нэг настай төл; унагатай гүү; унаган жороо (төрөлх жороо); унага орхих, унага хаях (гүү cap гүйцээгүй унагалах); ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/27596

харагч

эм хар; харагч гүү; харагч үнээ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25786

харагчин i

эмэгчин хар, эм хар; харагчин гахай.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25787

хариулах iii

малыг бэлчээн харгалзан сахиж байх; хонь хариулах; сүрэг хариулах; бусдын байдлыг хянаж ажиглах; хүний нүд хариулах; багшийн нүдийг хариулж байгаа...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/2764