хасах

  1. хорогдуулах, хороох, хэмжээг бага болгох, бататгах: өндрөөс нь хасах; хасч хаях; эрхийг хасах (хүний эрхийн заримыг хязгаарлах; сонгуулийн эрхийг хасах);
  2. цөөтгөх, цөөн болгох; олон зургаас заримыг хасах; хугацаандаа ирээгүй хүнийг хасах хэрэгтэй;
  3. тоо бодлогын үйлдэл, хоёр тоогоор гуравдугаар тоог гаргах бөгөөд гуравдугаар нь хоёрдугаар тоотой нийлэхдээ нэгдүгээр тоо болно: арваас хасахад зургаа болно; хасах тэмдэг (хасах үйлдлийг заах тэмдэг).
  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Г.Ган-Эрдэнэ: 2009-08-24 12:59:59
  • Буру: 2015-04-13 00:36:52

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх