багасгах

хасах

хорогдуулах, хороох, хэмжээг бага болгох, бататгах: өндрөөс нь хасах; хасч хаях; эрхийг хасах (хүний эрхийн заримыг хязгаарлах; сонгуулийн эрхийг ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5018