өнгө

ал i

ал улаан, хурц улаан.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/812

алаг

хоёроос доошгүй өнгө холилдсон нь; хар алаг (хар цагаан холилдсон өнгөтэй; алаг морь; хээр алаг морь; жигд биш, тэгш биш, янз янз; аяганы алгаас ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31402

улаан

цусны өнгө мэт өнгө; улаан туг; улаан будаг; улаан дарс; улааныг үзэж урвах, шарыг үзэж шарвах з ү й р; ертөнцийн гурван улаан (жавартай тэнгэрийн...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/27712

харавтар

баахан хар, нилээд хар.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25782

харлах

өнгө хар болох; газар харлаж байна; шилжсэн муу байдалтай болох, үл өөдлөх; бүр харлажээ! еэ, харал дотор харлах (өрөн дээр аягүй болж эвэрлэх).

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3367

хархан

баахан хар, арай хар; хархан нүдтэй.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3426

хуа i

цайвар улаан буюу бүдэх шаравтар өнгө; хуа улаан; хуа хонд; малын зүс, цайвар улаавтар өнгө; хуа зээрд морь; хуа улаан үхэр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1553

хул iii

адууны нэгэн зүйл зүсэм, хонгор зүсэмтэй ойролцоо, шаравтар бөгөөд баахан бүдэх, их төлөв дэл сүүл нь бараавтар байдаг; хар хул; шар хул; ганган х...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7142

цагаан

юмны цас мэт өнгө, цэгээн; цагаан цэгээн х о р ш.; гурван цагаан (өсөхөд шүд цагаан, өтлөхөд үс цагаан, үхэхэд яс цагаан); цагаан бүрээ (дун)...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31219