өвөрмөц хэллэг

аршаантах

бодоо өвчнөөр өвчлөх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1217

өвстөх

тариаланд зэрлэг өвс хольцолдон ургах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/30978

өвсчин

өвсний ажил хийж яваа хүмүүс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/30979

өвтгөөх

өвдөхөд хүрүүлэх, зовоох, шаналаах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/30980

өвтгөх

өвдөхийн үйлдүүлэх хэв, өвдөхөд. хүрүүлэх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/30981

өвхгөр

урагш бөгтийн тонгойж суусан. буюу бөгтөр мэхгэр; морин дээрээ нэг өвхгөр амьтан суужээ; 2. хөвхгөр

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31015