үүрэг

сахиа

сахиул.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25455

сахиул

сахиж харгалзах үүрэгтэй хумүүс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25466

хариуцах i

биедээ дааж авах, хүлээн авах, үүрэг болгож авах; *хариуцсан ажилдаа идэвхтэй; осолдвол би хариуцна; хожим хааш хэрэг болбол хариуцах эзэн байх ёст...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3338

хариуцлага

хариуцах үйлийн нэр, хариуцсан үүрэг, хариуцаж биедээ хүлээсэн нь, үүрэг хариуцлага хорш.; эцэст нь хариуцлагыг хүлээх этгээд; хариуцлагыг дээшлүү...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3348

харуул i

манаа, манаж харгалзах этгээд: харуул манаа хорш.; харуулд гарах; харуулын цэрэг; харуулын байр; харуулын цамхаг; харуул суулгах (хязгаар боомтын ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3395