хариуцлага

  1. хариуцах үйлийн нэр, хариуцсан үүрэг, хариуцаж биедээ хүлээсэн нь, үүрэг хариуцлага хорш.; эцэст нь хариуцлагыг хүлээх этгээд; хариуцлагыг дээшлүүлэх; хариуцлага ихтэй ажил;
  2. хууль зөрчсөн хэрэг; эрүүгийн хариуцлагад татах.
  • Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь
  • Г.Ган-Эрдэнэ: 2009-08-23 07:25:12
  • Буру: 2015-04-13 00:28:12

"хариу цацлага" гэсэн үг хувирсан гэсэн

Тайлбартай холбоотой

Сандагсүрэн.Г

2010-02-05 08:58:04

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх