үр төл

бөлбөөхий

үхэр оготнын үр төл.

С.Мөнхбаяр http://toli.query.mn/w/31919

бөлбөөхэй

Хулганы үр төл.Заримдаа Гөлчгий ч гэж нэрлэнэ.

aquila http://toli.query.mn/w/31862

бөрөл,борж

Жиржний үр төл.link text

aquila http://toli.query.mn/w/31860

бөртөн

Нохой зээх гэдэг махчин амьтаны үр төлийн нэр.link text

aquila http://toli.query.mn/w/31857

бэлтрэг

чонын зулзага.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7465

гавар i

үнэгний зулзага.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7588

ганьс i

доргоныlink text үр төл.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/11568

гөлөг i

нохойн үр төл

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/8501

гөлтрөг,бүсрэг

Суусар хэмээх булганы төрлийн махчин амьтаны үр төлийн нэр.

aquila http://toli.query.mn/w/31856