үр төл

цурвага

тахианы жижигхэн зулзага

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/11702

цурга

улаан далбаат гэдэг загасны зулзага.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/18785

цурд

Зурамны үр төл.

aquila http://toli.query.mn/w/31858

шовшуур,шовшоорон

Хүдэрийн үр төл.link text

aquila http://toli.query.mn/w/31868

ялман,чойрон

1.Алагдааганы үр төл.Зарим нутаг усанд чойрон ч гэж нэрлэдэг.

aquila http://toli.query.mn/w/31843

янгадай,янгуудай

Бор гөрөөсний үр төлийн нэр

aquila http://toli.query.mn/w/31847

янгуудай

зүрийн зулзага

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/5813

янзага

зээр, сүүлтэй, зүр зэрэг гөрөөсний зулзага.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6132