үйл үг

авах

юмыг өөрийн болгох; би авья; ажил авах; эхнэр авах. (гэрлэх); хүүхэд авах (үрчлэх); түрүү авах (наадамд морь түрүүлэх); тарга авах (мал таргалах);...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/369

авдарлах

юм хумыг авдар дотор агуулах з ү й р л э с э н эд хөрөнгийг хуримтлуулж хураах; тэднийх хөрөнгөө авдарласан айл.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/82

авзаалах

оморхог, хөөрхөг, элдэв зан ааль гаргах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/86

авцалдуулах

1.авцалдахын үйлдүүлэх хэв. 2.хооронд нь нийлүүлэх

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/275

авцах

нийлэх, тохирох, ойртох; ажил онол нь авцах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/276

адуулах ii

адахын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1146

алавцах

тэвэг, бөмбөг мэтийг хөлөөр дэгдүүлж өшиглөх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/831

алрих

өвс ногоо гишгэгдэх, эсвэл салхины аясыг даган налж унах, налрах ч гэнэ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/2006

арчих

1. арчуур мэтээр шүргүүлэн үрж арилгах, зүлгэх, цэвэрлэх,; ширээний тоосыг арчив; гараа угаагаад арчуурт арчив; 2. тариаланд хольцон ургасан зэрлэг...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1163