явах

харилах

харьд очих

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/22944

хариулах ii

харихын үйлдүүлэх хэв; буцаах; гэрт нь хариулах; нутагт нь хариулах; эрчий нь хариулах: мөнгө хариулах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/2762

харих

гэр, нутагтаа буцах, эгэх; үдэш харьж ирэв; нутагтаа харих; буцаж асгарах; харьж асгарах; хатуу чанар сулрах; төмрийн хат харих; зориг харих; эрч ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3362