цэцэг

алаг

хоёроос доошгүй өнгө холилдсон нь; хар алаг (хар цагаан холилдсон өнгөтэй; алаг морь; хээр алаг морь; жигд биш, тэгш биш, янз янз; аяганы алгаас ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31402

алзул

алзул цэцэг у р г а м а л сараанын нам, үзэсгэлэн цэцэгтэй, үндсэндээ төмстэй буй.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1472

алтанхуа

алтанхуа цэцэг у р г а м а л усанд ургах цэцэг, байдал лянхуатай адил бөгөөд бяцхан; тоорцгоос дараалан цөм улбар шар өнгөтэй, долоон хэлтэстэй, нэ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1779

алтсан

алтсан цэцэг у р г а м а л өнгө шар, хэлтэс уртлаг, салхинд үлээгдэн хөдлөх нь эрвээхэй дэвэхийн адил сайхан.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1790

анхилуур

анхилуур цэцэг у р г а м а л гүйлсний цэцэгтэй төстэй, анхилам үнэрт цэцэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3226

аргамжин

аргамжин цэцэг у р г а м а л чавгын модны навч шиг навчтай, өвлийн сүүл хир цэцэглэдэг нэгэн зүйл цэцэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/863

аршлаг

аршлаг цэцэг ургамал өнгөөр сайхан цэцэг, хавраас намар хүртэл цэцэглэнэ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/1225

багваахай i

у р г а м а л шар өнгийн цэцэгтэй, үр нь үсэрхэг бөгөөд салхиар хялбархан тардаг нэг зүйл цэцэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3552

бадар i

у р г а м а л бадар цэцэг салхины чийгрэм цэцэгтэй адил, өнгө шар нэгэн зүйл цэцэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3674