хүний нэр

аварзэд

Хүний нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31596

авид

Хүний нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31597

авир

Хүнийн нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31598

авирмэд

Хүнийн нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31599

агваан

Хүний нэр, төвд нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31600

агь

[манж үг] Хааны хүү Хүний нэр, монгол нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31601

адай

Хүний нэр, төвд нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31602

адьяа

Хүний нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31603

амбага

"Хамаг Монголыг Хабул хаан захирч байв. Хабул хаан долоон хөвүүнээ байтал Сэнгүн билгийн хөвүүн Амбагайг хамаг Монголын хаан болгохоор хэлсэн ажээ...

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31616