хэлбэр үзүүлэх

сартганах

сартгар юмны сартга сартга хөдлөх; 2. хамрын нүх их бага болж хөддөх; хурдан хурдан амьсгалахдаа хамар сартганаж байлаа.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/23930

сархайх

сархгар болох, сартайх; хамар нь сархайх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/23976

сархалзах

сархгар юмны байн байн сархас сархас хөдлөх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/23978

сарчийх

сарчгар болох.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/23997

сарчилзах

сарчгар юмны байн байн сарчис сарчис хөдлөх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/24000