хугацаа

сая ii

өнгөрөөд удаагүй; сая ирэв; сая танилцаж байгаа хүн; саянаас уншиж сурч байгаа хүн; сая тугаар (тун саяхан).

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25513

саявтар

саяхан, төдий л удаагүй; саявтар хотод ирсэн хүн; саявтар бороо орсон болол той газар.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25515

саядаа

ойрдоо, мөддөө.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25519

саяхан

сая, саявтар, өнгөрөөд удаагүй; тун саяхан энд байсан; саяхны хэрэг шүү.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25525

секунд

минутыг 60 хуваасны нэгтэй тэнцүү цагийн хэм; градусыг 360 хуваасны нэгтэй тэнцүү өнцгийн хэмжүүр.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25532

ханш ii

ханш нээх сарны зурхайн ёсны жилийн хорин дөрвөн улирлын хаврын дунджийг заах үе, нарны зурхайн дөрөвдүгээр сарын эхний арав хоногийн дотор тохиолд...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/25703