төрөл садан

дагуулбар

дагавар; дагуулбар хүүхэд.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/12053

ураг

худ худгуйн хамаатан; ураг төрөл, ураг садан хорш.; ураг садны хол нь сайн, ус аргалын ойр нь сайн зүйр; ураг элгэн (бүх хамаатан цөм); ураг тогто...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/24111