секс

дусал ii

эр бэлгийн эрхтэнээс гарах бэлгийн үр шим, эс бүхий зүйл, садар ус ч гэдэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/13661

дэлүүрхэх

мэгжийн, ховс гахай хүсэн эрэх; дэлүүрсэн мэгж.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/16059

умдаг

хэвлийн доод этгээдэд байх овгор газар; умдаг яс (мөн тэнд байх яс): 2. зассан малын хуухны орчин газар, хуухнаг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/27583

ураг

худ худгуйн хамаатан; ураг төрөл, ураг садан хорш.; ураг садны хол нь сайн, ус аргалын ойр нь сайн зүйр; ураг элгэн (бүх хамаатан цөм); ураг тогто...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/24111

хуух

эр амьтны бэлэг эрхтэн мөн түүний арьс, хуухнаг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/15707

хуухнаг

эр амьтны үр-булчирхайн хүүдий хуух.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/15711