санскрит нэр

аварзэд

Хүний нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31596

авид

Хүний нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31597

авир

Хүнийн нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31598

авирмэд

Хүнийн нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31599

адьяа

Хүний нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31603

ананд

Хүний нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31604

ангараг

[санскрит үг] Нарны аймгийн гаригийн нэр. Хэрэглээ Долоо хоногийн 3 дахь өдрийг Түвд үгээр Лхагва гэж нэрлэхээс гадна Ангараг гэж бас нэрлэнэ. ...

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31605

арвис

Хүний нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31606

арьяа

Хүний нэр, санскрит нэр.

П.Оргил http://toli.query.mn/w/31608