нийцэх

харшгүй

харш биш, харших зүйлгүй, харшлахгүй.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3447

харшлалгүй

харшлах зүйлгүй.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4946