муу үйл

харгислал

Харгислах үйлийн нэр; харгислал нь хэтэрсэн хэрэг.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20371

харгислах

Харгис авирлах, дарлаж зовоох; урьд ноёд түшмэд, ард түмнийг харгислан дарлаж байв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20372

хардах ii

хэтэрхий хар болох.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20825

харшлах ii

бусдыг өө эрэлхийлэн хяхах, эсэргүүцэх.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/4952