гүн ухаан

нисваанис

нясвааняс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/8601