бизнес

инноваци

Бизнесийн хэллэг. Аливаа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ мөн тухайн байгууллагын бүтцэд дэвшил, шинэчлэл хийж энэ нь үр дүнгээ өгч байгааг хэл...

dermee http://toli.query.mn/w/31705