инноваци

Бизнесийн хэллэг. Аливаа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ мөн тухайн байгууллагын бүтцэд дэвшил, шинэчлэл хийж энэ нь үр дүнгээ өгч байгааг хэлнэ.

  • dermee
  • dermee: 2009-12-29 11:04:06

Инноваци гэж хэлэхээс гадна Англи хэлний аялгаар нь Инновээшн гэж галиглаж болно.

dermee

2009-12-29 11:06:29

Сэтгэгдэл бичихийн тулд логин хийх