Шинээр нэмэгдсэн үгс

торомгонуулах

торомгонохын үйлдүүлэх хэв, тормогонуулах.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20493

тортог

юманд тогтсон утаа; утаа тортог хорш; тортог болох; тортог суух; модны давирхай; тортогтой мод.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20542

тортогдуулах

тортогдохын үйлдүүлэх хэв; тортогдогдох.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20548

торомж

мод зэрэгт оосор торгохоор гаргасан хэрчлээс.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20497

тос

амьтан, ургамал, чулуулагт байх усанд үл уусах нүнжигт бодис; хонины тос; сарлагийн тос; өөхний тос; самрын тос; эагасны тос; торго өмсөвч сүүдэр н...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20564

тохирохгүй

нийцэхгүй, таарахгүй зохицохгүй, тэнцэхгүй.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20569

торохгүй

торох саатах зүйлгүй; шүлэг торохгүй унших; торохгүй гүйх; торохгүй ярих.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20536

тохиромжгүй

тохирч зохирохгүй, нийцэхгүй, таарахгүй, тааламжгүй.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20565

торниулах

торнихын үйлдүүлэх хэв.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/20484