Сонирхолтой үгс

нойт

чийг; чийг нойт х о р ш; агаарын нойт.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/9092

нов

хүч нэмэгдүүлэх үг; нов ногоон.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/9054

ногоовтор

цайвархан ногоон өнгө.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/9065

тоором

лууван

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/8921

нит

нүүрний өмнө, нүдний өмнө; нүүрний нит (харсаар байтайл, нүүр дээр, нүдэн дээр).

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/8859

нисгэл

нисэн халих юм; нисгэл бөмбөлөг; нисгэл шувуу (цаасан шувуу).

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/8614

нир

нир хийх нүргэлсэн огцом чимээ гарах; хураалгатай банз нурж нирхийн буув; нир нир хийх (нүргэлэх доргих чимээ байн байн гарах; толгой нир нирхийн с...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/8564

хулс

I ургамал устай газарт ургадаг, өндөр, үетэй хөндий голтой нэгэн зүйл дэрс мэт өвс, чиг чийрс хийдэг; хулсан сахал (хулс гэдэг өвсний түрүү); хулса...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/8274

утаа

юм шатахад гарах нүүрсний нарийн ширхэг бүхий хөөрөх зүйл; галын утаа; тамхины утаа; утаа тавих /ямар нэг зорилгоор их утаа гаргах/; утаа баагих/ут...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/7471