Хэлэлцэгдэж байгаа үгс

хариуцлага

хариуцах үйлийн нэр, хариуцсан үүрэг, хариуцаж биедээ хүлээсэн нь, үүрэг хариуцлага хорш.; эцэст нь хариуцлагыг хүлээх этгээд; хариуцлагыг дээшлүү...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/3348

зориг i

амьтны үйл ажилд хичээх чармайх хувь; мохошгүй чин зориг; хэлбэрэхгүй бат зориг; дур хүсэл; дур зориг; хүсэл зо­риг; зүрх зориг; дур зоригийн хээ...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/17311

монгол

Монгол улс нь далайд гарцгүй, зүүн ба төв Азийн орон юм. Хойд талаараа Оросын Холбооны Улс, өмнөд, баруун, зүүн талаараа Бүгд Найрамдах Хятад Ард У...

Википедиа нэвтэрхий толь http://toli.query.mn/w/31704

техник

аливаа үйлдвэрийн багаж хэрэгслийн цогц, түүнчлэн хүний хөдөлмөрийн бүтээлийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн төхөөрөмж; машин, механик багаж, төхөөремж;...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/6300

лаборатори

сорилтын тинхэм; лабораторийн шинжилгээ.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/28580

телевиз

алсаас агаар болон бусад цахилгаан соронзон долгион дамжуулах сувгаар цацсан дүрс болон дуут нэвтрүүлгийг үзэх хэрэглүүр

Толь.query.mn http://toli.query.mn/w/31708

програм

мөрийн хөтөлбөр; намын програм; хөтөлбөр; хичээлийн програм; концертын програм. цахим төхөөрөмжийн хөтөлбөр; санхүүгийн програм, албан бичгийн пр...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/31243

энерги

материйн үндсэн чанаруудын нэг бөгөөд түүний хөдөлгөөний хэмжээ, ажил бүтээх чадвар, эрчим, хүчин; механик энерги (механик хөдөлгөөний эрчим хүчин)...

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/24215

эхнэр

ураг холбосон эмэгтэй; эхнэр аваагүй; эхнэртэй болох; 2. урьдын цагт нөхөрт холбосон бөгөөд эхнэрийн тэмдэг зүүсний нь.

Я.Цэвэл. Монгол Хэлний Товч Тайлбар Толь http://toli.query.mn/w/8821